Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dzieci Uchodźców

Program Dzieci Uchodźców ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie krzywdzeniu  dzieci cudzoziemskich , których rodziny starają się o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce .

więcej

Kontakt

Program „Dzieci Uchodźców”

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Katowicka 31

03-932 Warszawa

tel./ faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14

e-mail: beata.wojtkowska@fdn.pl