Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dzieci Uchodźców

Program Dzieci Uchodźców ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie krzywdzeniu  dzieci cudzoziemskich , których rodziny starają się o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce .

więcej

O programie

Program Dzieci Uchodźców ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie krzywdzeniu  dzieci cudzoziemskich , których rodziny starają się o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce .

Cel programu realizowany jest poprzez:

  • wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ośrodkach dla cudzoziemców
  • zwiększanie wiedzy personelu ośrodków dla cudzoziemców  w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.
  • wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców cudzoziemskich
  • dostarczanie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrażających sytuacji oraz możliwości pomocy i wsparcia

W ramach programu wdrażany jest projekt „Chronimy dzieci w ośrodkach dla uchodźców- kompleksowy system ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystaniem„  finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i integracji oraz z budżetu państwa.

Partnerami w projekcie są Fundacja „Ocalenie”  oraz Urząd ds. Cudzoziemców.  Więcej informacji o projekcie >>

Od 2013 roku realizowany jest również międzynarodowy projekt „Mario” poświęcony ochronie dzieci  z doświadczeniem migracyjnym.  Więcej informacji o projekcie >>